DESTEK VEREN DERNEKLER

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

7. SİMPOZYUM

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VII. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

KAYIT VE KONAKLAMA

Kayıt ve konaklama için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022‘dir. Kayıt ve konaklama için son iptal tarihi:
30 Ağustos 2022
‘dir.

İNDİRİMLİ KONAKLAMA

İndirimli konaklama için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2022‘dir. İsim değişikliği bildirme için son tarih 
30 Ağustos 2022
‘dir.

UDAİS 2022 İçin İndirimli Konakla Bursu

UDAİS 2022 Bildiri Özetleri için son başvuru tarihi
15 Eylül 2022’dir.

UDAİS 2022 Bilimsel Program Açıklandı

UDAİS 2022 Ön Kayıt

ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VII. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu (UDAİS 2022) 12-15 ekim 2022 tarihlerinde yapacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Dünya‘da olduğu gibi ülkemizde de artan diyabet oranları, diyabetik ayağı yönetmenin giderek artan bir önem kazanmasına yol açmaktadır. Ülkemiz için önemli bir sorun olan Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarının ulusal bazda izlenmesi ve soruna yönelik politikaların geliştirilmesi amacı ile 2011 yılı içerisinde KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubumuz kurulmuş olup bugüne kadar ulusal ve uluslararası değerli konuşmacıların da katılılımı ile interdisipliner 6 kez Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu ve 4 kez Uygulamalı Yara Bakım Kursu çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirmiştir.
Simpozyumumuzun amacı diyabet hastalarında önlenebilir komplikasyonlardan olan ayak komplikasyonlarının gelişiminin engellenmesi ve tedavisinde sorumlu olan disiplinlerin ekip ruhu ile bu vakalara yaklaşımı çeşitli yönleriyle tartışması, bilimsel verilerle desteklenerek paylaşmasıdır. Böylelikle bu hastaların yönetiminde görev alan tüm sağlık çalışanlarına; günlük pratiğe katkı sağlayacak bilgi ve yaklaşım konusunda tecrübe paylaşımına fırsat olacağına inanmaktayız
Daha önceki UDAİS’lerde olduğu gibi ülkemizde ve dünyadaki konu ile ilgili derneklerin destekleriyle, yoğun bilimsel içeriğiyle, ülkemizde ve dünyada konunun uzmanlarının sunumu ve deneyimleriyle düzenlenecek olan simpozyumumuza konu ile ilgili tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz.
UDAİS 2022’de buluşmak dileğiyle,
Saygılarımızla…

KLİMİK Derneği DAİÇG adına Simpozyum Başkanları
Prof. Dr. Ayten KADANALI – Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Copyright © 2022, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği