UDAİS 2022 Bildiri Özetleri için son başvuru tarihi
15 Eylül 2022’dir.