İLETİŞİM

Klimik Derneği

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad.
İpek Apt. No. 70 D. 7
34363 Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 219 54 82
Faks: 0212 219 54 82
klimik@klimik.org.tr
www.klimik.org.tr

UDAİS 2021 Genel Sekreterliği

Prof. Dr. Alper ŞENER
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
E-posta : dr.alpersener@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Derya YAPAR
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
E-posta : drderyayapar@hotmail.com

Organizasyon Sekreteryası

SÜERTURİZM
Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
GSM: 0532 232 56 15
E-posta : cihan@suerturizm.com

www.suerturizm.com